Návody, rady, řešení problémů

Jaké jsou požadavky na můj počítač, jaká nastavení musím provést?

Požadavky na hardware a software:

Všechny rogramy jsou původně vytvořeny v prostředí MS EXcel XP. Pracujete-li s touto verzí MS Office (2003), měly by programy fungovat bez problémů. Pro některé aplikace (zejména ty, kde běží nějaké procesy v "reálném čase") je nutno počítat s určitým minimálním výkonem vašeho počítače. Pro tyto aplikace doporučuji jako minimální konfiguraci dvoujádrový procesor o frekvenci alespoň 2 GHz a 2GB RAM. Nízký výkon počítače se projeví nepříjemně trhaným pohybem "tělesa", zejména při vyšších rychlostech. Uživatelé starších verzí Excelu programy zřejmě spustí, avšak jejich běh může být pomalejší, s vyšším výskytem chyb.

Při použití těchto původních programů na počítačích s nainstalovaným MS Office 2007 nebo novějším nemusí některé programy fungovat správně (je to způsobeno zejména odlišným způsobem grafického zobrazování). Nejjednodušším řešením pro všechny uživatele novějších verzí MS Office je doinstalovat na svůj počítač i Excel a PowerPoint 2003 a tyto původní programy (poznáte je podle přípon označení ikonkami Office 2003: icon ppt, icon xls, atd.). spouštět pod touto starší verzí Office. Obě verze mohou být provozovány současně na jednom počítači bez narušení jejich funkčnosti.

Některé programy jsem již převedl do souborů novějších verzí MS Office, takže je lze spouštět i na počítačích s nainstalovaným Office 2007, 2010, 2013, 2016, včetně nového typu licence "Office 365". Tyto soubory jsou označeny ikonkami icon ppt_2016, icon xls 2016, atd. Na převodu dalších souborů do novějších formátů průběžně pracuji.

Jak nastavit svůj MS Excel (PowerPoint)?

Abyste mohli naplno využít veškeré možnosti všech aplikací v MS Excel a ovládat chod prezentací v PowerPointu, je bezpodmínečně nutné povolit na svém počítači makra, tedy programy a procedury běžící na pozadí spuštěného "sešitu" MS Excel (resp. prezentace MS PowerPoint). Bez povolených maker v Excelu jsou programy "bezzubé". Některé funkce lze sice ovládat přímým zadáváním hodnot do buněk, ale přijdete tím o většinu výhod - snadné a intuitivní ovládání, možnosti "animací" atd. V PowerPointu zase zakázaná makra nedovolí komfortně ovládat přechody mezi provázanými prezentacemi.

Nastavení maker proveďte následujícím způsobem:

Pro MS Office 2003 (nebo starší)

  1. Otevřete MS Excel (PowerPoint)
  2. Zvolte Nástroje - Makro - Zabezpečení. Úroveň je nutno nastavit na "střední" nebo "nízká".
  3. Otevřete příslušnou aplikaci

Pro MS Office 2007 nebo novější

  1. Otevřete MS Excel (PowerPoint)
  2. Zvolte Možnosti - Centrum zabezpečení - Nastavení centra zabezpečení - Nastavení maker. Úroveň je nutno nastavit na "Povolit všechna makra".
  3. Otevřete příslušnou aplikaci

Pokud Excel (PowerPoint) stále hlásí, že jsou makra zakázána a kliknutí na ovládací tlačítka nezpůsobí žádnou akci (pouze se objeví čtverečky jako kolem obrázku), zřejmě pracujete na počítači, kde nemáte příslušná oprávnění. Kontaktujte proto někoho, kdo se dokáže přihlásit jako administrátor.

Zákaz maker je motivován ochranou proti počítačovým virům. Moje makra viry neobsahují; pokud tomuto ujištění nevěříte, zkontrolujte každou aplikaci před jejím prvním spuštěním nějakým antivirovým programem.

Při běhu Excelovských aplikací je rovněž důležité správně nastavit zobrazení. Základní obrazovka je koncipovaná tak, aby při nastavení v Excelu "Zobrazit - Celá obrazovka" bylo vidět právě to, co vidět být má, a zůstalo skryto, co vidět být nemá. Jelikož mají ale různé typy monitorů různá rozlišení i různé formáty poměru stran, může se stát, že po spuštění aplikace nevidíte přesně to, co byste chtěli nebo měli vidět. Asi nejjednodušší je v tomto případě zvolit přímo v Excelu "Zobrazit - Lupa" a zadat vhodnou hodnotu zvětšení, případně zmenšení v procentech. (Jak mají vypadat obrazovky v jednotlivých aplikacích je vždy uvedeno v návodu k příslušnému programu.)

Jak stahovat soubory

Způsob stahování souborů závisí na použití vašeho internetového prohlížeče. Popis, který je uveden níže, odpovídá prohlížečí “Internet Explorer“. Používáte-li jiný prohlížeč (Firefox, Chrome atd.), je postup obdobný, pouze přesné znění hlášek se může mírně lišit.

Klepněte myší na příslušnou ikonu nebo textový odkaz. Měl by se objevit rámeček s dotazem “Chcete soubor otevřít nebo uložit?“. Stiskněte tlačítko “Uložit“ a zadejte cílové místo pro uložení. Potvrďte “Uložit“. Pokud se rámeček neobjeví a soubor se rovnou spustí, zavřete jej a na ikonu (text) klepněte pravým tlačítkem myši. Objeví se nabídka, z níž zvolte “Uložit cíl jako“ a dále postupujte stejně.

Soubor je uložen na vašem počítači. Pokud se jedná o komprimovanou složku (přípona “zip“), klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru a z nabídky zvolte “Extrahovat vše“. Dále postupujte podle průvodce extrahováním.

Nyní jsou soubory nainstalovány a spouští se obvyklým způsobem.

Pokud se váš počítač nechová způsobem popsaným výše, je vina zřejmě na straně nastavení vaší počítačové sítě (může se např. objevit hláška “přístup odepřen“ a podobně). Kontaktujte prosím svého správce sítě a věřím, že problém vyřešíte.

Co dělat, pokud se program (v Excelu) nechová tak, jak je uvedeno v manuálu?

Nefungují ovládací prvky

Pokud kliknutí na ovládací prvky na obrazovce (tlačítka, posuvníky) nevyvolá žádnou akci, pouze se objeví ohraničení jako u obrázku, nejspíš máte ve svém Excelu zakázána makra. Postup pro odblokování maker najdete podrobně popsán v manuálech příslušných programů nebo na této stránce výše.

Obrazovka zobrazuje pouze výřez toho, co by podle manuálu mělo být vidět.

Buď nemáte v Excelu nastaveno "Zobrazit->Celá obrazovka" nebo má váš monitor (projektor) nastaveno nižší rozlišení. Nejde-li rozlišení zvýšit, je řešením nastavit v Excelu menší měřítko zobrazení za cenu mírného zhoršení kvality obrázku (Zobrazit->Lupa).

Obraz je malý, soustředěný v levém horním rohu monitoru

Máte zřejmě monitor s vyšším než obvyklým rozlišením. Nastavte nižší rozlišení monitoru nebo použijte nástroj "Zobrazit->Lupa" v Excelu a nastavte podle potřeby číslo větší než 100%.

Obraz je posunutý na stranu, výrazně se změnil nebo úplně zmizel

Každý program je vlastně normální sešit MS Excel, proto se může stát, že omylem přejedete do pomocných oblastí, které nejsou určeny k zobrazování. Ve většině případů by mělo pomoci kliknout kamkoli na plochu obrazovky a pak současně stisknout Ctrl-Home. Pokud to nepomůže, doporučuji obětovat eventuální neuloženou práci, zavřít Excel (bez ukládání!) a znovu program spustit obvyklým způsobem.

Uspořádání ovládacích prvků se změnilo, některé jsou posunuté nebo zakryté

Asi jste omylem pohnuli s některým objektem na obrazovce. Opět doporučuji ukončit program bez ukládání a znovu jej spustit obvyklým způsobem.

Program se od jisté chvíle začal chovat jinak, přestože ze začátku normálně fungoval

Program byl zřejmě omylem pozměněn a uložen. Doporučuji nic nehledat, neopravovat a program nahradit originální verzí, kterou si znovu stáhnete ze stránek E-učitel.

Po stisku tlačítka se neprovedla očkávaná akce, objevilo se okno s anglickou hláškou

Nastala chyba v běhu programu (runtime error). Ukončete proceduru tlačítkem "End" v informačním okně, program bez ukládání uzavřete a znovu otevřete obvyklým způsobem. Pokud by chyba v dané situaci nastávala opakovaně, je to možná neodhalená chyba v programování a budu rád, když mi to oznámíte. Pokusím se chybu odhalit a odstranit. Pokud se podruhé stejná chyba nezopakuje, jednalo se pravděpodobně o náhodnou chybu Excelu, k nimž bohužel občas dochází.

Náhle se objevilo okno informující o chybě Excelu a nutnosti uzavřít program

K těmto situacím bohužel občas dochází, většinou při přetížení některých součástí systému. Častěji se s nimi asi setkají uživatelé počítačů se slabší konfigurací či nainstalovanou starší verzí MS Office. V takovém případě nezbývá, než potvrdit uzavření Excelu a program znovu spustit. Důrazně však doporučuji odmítnout nabídku obnovení souborů (kliknout na zaškrtávací okénko, aby zůstalo prázdné). Soubory by stejně nebyly obnoveny v původní podobě a nechtěným uložením některého z nich bychom mohli poškodit program.

Nainstalujte si editor rovnic

Byl jsem upozorněn některými uživateli, že mají problém se zobrazováním matematických formulí. To může být způsobeno tím, že "editor rovnic", v němž jsou tyto formule napsány, není součástí standardní instalace MS Office a na některých školách proto možná není nainstalován. Kontaktujte v případě potíží svého správce sítě a on vám instalaci provede. Je to jednoduchá záležitost, která zabere jen několik minut.

Jaké potřebuji brýle pro prohlížení prezentace "Tělesa 3D"?

K dosažení prostorového dojmu při prohlížení 3D obrázků (anaglyfů) v prezentaci "Tělesa 3D" a ve všech dalších, které na toto téma vzniknou, potřebujete červeno-modré (red-blue) brýle. Používají se v různých publikacích - časopisech a knihách, kde je potřeba jednoduše dosáhnout efektu prostorových obrázků. Je tedy možné, že je máte někde doma. Pozor ale, abyste je nezaměnili za jiný typ (např. red-cyan nebo red-green), které pro naše účely nejsou vhodné.