Matematika | Funkce

Univerzální funkce

Univerzální funkce jsou komplexní aplikací naprogramovanou v prostředí MS Excel XP s využitím jazyka Visual Basic for Applications. Umožňují jednoduše, rychle a s dostatečnou přesností zobrazovat grafy veškerých elementárních funkcí, s nimiž se učitel a žák setkají při výuce funkcí na základní i střední škole. Je možno volit různá měřítka zobrazení. Program rovněž provádí nejrůznější výpočty a zobrazuje doplňky potřebné pro pochopení učiva o příslušných fukcích, obsahuje nástroje pro řešení odpovídajících typů rovnic. Pokrývá učivo od 2. stupně ZŠ přes osmileté i čtyřleté gymnázium až po maturitu na libovolné střední škole.

Lineární funkce [J. Kocourek]

Ukázka

Program zobrazí grafy až čtyř různých lineárních funkcí, počítá funkční hodnoty, zapisuje je do tabulky a zobrazuje v grafu. Umožňuje spojité procházení definičního oboru, zakresluje souřadnice vybraného bodu. Lze měnit měřítko grafu, rozestupy popisu os, hustotu pomocné mřížky.

Rovněž je možno program využít pro početní i grafické řešení lineárních rovnic a nerovnic typu

ax + b = (resp. >,<,≤,≥) cx + d. Koefeicienty i řešení lze zobrazit ve tvaru zlomku.

K programu je zpracován podrobný manuál.

Návod na stažení a instalaci

Klepnutím na příslušný odkaz si stáhněte soubor s názvem “UF_lin.xls“ do libovolného adresáře na Vašem počítači (např. Dokumenty) a otevřete ho obvyklým způsobem - poklepáním nebo přímo z MS Excelu (Soubor->Otevřít).

Upozornění: Než začnete s aplikací pracovat, přečtěte si, jak nastavit svůj MS Excel!

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Lineární funkce

icon xls Univerzální funkce - Lineární funkce [532 KiB]

icon xls 2016 Univerzální funkce - Lineární funkce [237 KiB]


Manuál

icon pdf Manuál k programu [1 MiB]

Goniometrické funkce [J. Kocourek]

Ukázka

Program umožňuje zobrazit zavedení goniometrických funkcí pomocí jednotkové kružnice, skrýt libovolné části grafu, počítat hodnoty goniometrických funkcí, řešit jednoduché goniometrické rovnice. Veškeré hodnoty (včetně zlomků a odmocnin) lze zobrazovat v obvyklém tvaru, na který jsou žáci zvyklí.

Novinka ve verzi 1.1: Původní aplikace je nyní integrována se sešitem "Funkce sinus a kosinus", který umožňuje zobrazovat grafy funkcí se složitějším předpisem ve tvaru:

y = a·sin(bx +c)+d, resp. y = a·cos(bx +c)+d.


Manuál k základnímu programu je zpracován formou interaktivní prezentace, samostatný manuál k aplikaci "Funkce sinus a kosinus" je ve formátu "pdf".

Ukázky výstupů z programu “Univerzální funkce - Goniometrické funkce“ (Klepnutím na obrázek jej zvětšíte):

Ukázka
Ukázka
Ukázka
Ukázka
Ukázka
Ukázka
Ukázka

Návod na stažení a instalaci

Klepnutím na příslušný odkaz si stáhněte instalační soubor s názvem “Univ_fun_gon11.zip“ do libovolného adresáře na Vašem počítači (např. Dokumenty). Po stažení na něj klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte “Extrahovat vše...“. Dále jen pokračujte podle průvodce extrahováním. Necháte-li všechny parametry beze změny, vytvoří se ve vašem adresáři potřebné soubory. Ve vytvořené složce “Univ_fun_gon11“ naleznete soubor “UF_gon_manual11.pps“. To je podrobný návod k použití programu zpracovaný formou interaktivní prezentace MS PowerPoint. Otevřete ho, prostudujte a dále postupujte podle pokynů v tomto manuálu. Návod k ovládání doplňkové aplikace "Funkce sinus a kosinus", sloužící k zobrazování grafů složitějších funkcí, má název funkce_sin_cos_11_man.pdf a naleznete jej rovněž ve složce "Univ_fun_gon11".

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Ukázka

icon zip Univerzální funkce - Goniometrické funkce [4,7 MiB]Návod na prohlížení a stažení manuálů

Manuály k programům si můžete stáhnout samostatně nebo si je prohlížet přímo ve svém internetovém prohlížeči.

Klepněte na příslušný odkaz (obrázek nebo text) a zvolte “Otevřít“ nebo “Uložit“. Tím otevřete (resp. stáhnete) manuál podrobně popisující ovládání a použití příslušného programu. Pokud si stáhnete kompletní sadu Univerzální funkce - Goniometrické funkce (postup uveden výše), budou oba manuály součástí instalace a můžete je proto spouštět přímo z disku vašeho počítače.

Manuál  Manuál

icon ppt Podrobný manuál k programu "Goniometrické funkce", verze 1.1 [4,8 MiB]

icon pdf Podrobný manuál k programu "Funkce sinus a kosinus", verze 1.1 [256 KiB]


Grafy funkcí, verze 2.0 [J. Kocourek]

Šest interaktivních aplikací MS Excel umožňujících zobrazovat grafy různých elementárních funkcí. Velmi široká možnost zadávání volitelných parametrů, intuitivní ovládání. Pokrývá látku učiva o funkcích až po úroveň gymnázia. K modulu je zpracován podrobný manuál.

Novinky ve verzi 2.0:

 • možnost měnit libovolně měřítko grafu
 • možnost měnit interval mezi popisky os
 • možnost měnit (nebo zcela odstranit) pomocnou mřížku
 • možnost měnit barvu podkladu grafu (černá, šedá, bílá)
 • u kvadratické funkce možnost určit a zobrazit souřadnice vrcholu paraboly
 • zvýraznění nulových bodů v grafu funkcí s absolutní hodnotou
 • významné rozšíření možností pro zápis exponenciálních a logaritmických funkcí
 • další drobné změny a vylepšení pro zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti

 • Aplikace "Lineární funkce" a "Funkce sinus a kosinus" již nejsou součástí této sady, ale byly integrovány mezi "Univerzální funkce. ".

  Upozornění: Než začnete s aplikacemi pracovat, přečtěte si, jak nastavit svůj MS Excel!

  Stažení souborů

  Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

  Podmínky použití software E-učitel ve výuce


  Stáhnout soubory:

  funkce manuál

  icon pdf Podrobný návod na ovládání všech sešitů modulu GRAFY FUNKCÍ [736 KiB]  Zavedení goniometrických funkcí [J. Kocourek]

  Osm provázaných prezentací MS PowerPoint. Obsah: Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku, orientované úhly, oblouková míra, zavedení funkcí sinus a kosinus pomocí jednotkové kružnice (včetně odvození některých základních hodnot), zavedení funkcí tangens a kotangens, tabulky, grafy, animace. Intuitivní ovládání, vhodné pro výklad i samostudium.

  Návod na instalaci a ovládání

  Stáhněte si soubor "zavedeni gon_fci.zip" klepnutím na příslušný odkaz. Po stažení klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a zvolte "Extrahovat vše". Necháte-li nastavení beze změn, měl by se ve Vašem adresáři objevit podadresář "zavedeni gon_fci" a v něm všechny potřebné soubory (celkem osm). Spusťte soubor "zavedení gon_fci.pps" a dále ovládejte prezentaci obvyklým způsobem. Mezi jednotlivými prezentacemi můžete přecházet pomocí odkazů v textu; po skončení každé dílčí prezentace se vrátíte vždy do hlavní nabídky.

  Stažení souboru

  Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

  Podmínky použití software E-učitel ve výuce


  Stáhnout soubor:

  Goniometrické funkce

  icon zip Zavedení goniometrických funkcí [317 KiB]


  Goniometrické tabulky a vzorce [J. Kocourek]

  Přehledné zpracování základních goniometrických vzorců a význačných hodnot goniometrických funkcí. Podpůrná pomůcka pro výklad učitele nebo samostudium.

  Stažení souborů

  Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

  Podmínky použití software E-učitel ve výuce


  Stáhnout soubory:


  Vlastnosti funkcí [J. Kocourek]

  Výkladové prezentace pro vyšší stupeň gymnázia a střední školy.

  Stažení souborů

  Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

  Podmínky použití software E-učitel ve výuce


  Stáhnout soubory:


  Logaritmus [J. Kocourek]

  Výkladová prezentace pro vyšší stupeň gymnázia a střední školy.

  Stažení souboru

  Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

  Podmínky použití software E-učitel ve výuce


  Stáhnout soubor:


  Funkce sinus [J. Šmahel]

  Interaktivní program pro výuku definice funkce sinus pomocí jednotkové kružnice.

  Funkce sinus

  icon exe Funkce sinus. [417 KiB]

  icon pdf Návod na ovládání všech programů od J. Šmahela [1,55 MiB]


  Kvadratická funkce a rovnice [J. Šmahel]

  Interaktivní program pro výuku kvadratických funkcí a rovnic. Vykreslení grafu funkce, výpočet diskriminantu a kořenů příslušné rovnice. Volitelné paramatry, intuitivní ovládání.

  Kvadratická funkce

  icon exe Kvadratická funkce a rovnice. [417 KiB]