Fyzika | Kmitání a vlnění

Obsah stránky:

Harmonický oscilátor (verze 2.1)

Kmitání a vlnění

Vlny (J. Šmahel)

Harmonický oscilátor [J. Kocourek]

oscilátor

Významně doplněná a vylepšená verze 2.0 a verze 2.1 pro Office 2007-2016!

Interaktivní aplikace MS Excel simulující vznik a průběh kmitání harmonického oscilátoru. Zobrazuje okamžitou výchylku oscilátoru, vykresluje graf její závislosti na čase, zobrazuje okamžité hodnoty vektorů rychlosti a zrychlení (resp. síly) zakresluje je do grafu. Zobrazuje hodnoty amplitudy, frekvence, úhlové frekvence, periody a počáteční fáze, umožňuje zadávání vstupních parametrů a jejich spojitou změnu pomocí posuvníků. Simulaci je možno sledovt buď v reálném čase nebo vytvářet statické obrázky v libovolném okamžiku pohybu. Obsahuje základní teoretické informace o kmitavém pohybu a vztahy mezi veličinami, které ho popisují. Je zpracován podrobný manuál k programu. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro gymnázium a další střední školy.

Hlavní změny oproti původní verzi (obsažené v modulu "Kmitání a vlnění" - viz níže na této stránce):

  • spojité ovládání pomocí posuvníků místo skokového ovládání šipkami
  • možnost volitelného zadání buď periody nebo frekvence
  • možnost zadání počáteční fáze pohybu
  • zobrazení rychlosti a zrychlení pohybu, a to jak přímo u oscilátoru (jako vektor), tak v grafu časové závislosti
  • výpočet a zobrazení okamžitých hodnot výchylky, rychlosti a zrychlení
  • možnost vyznačení periody a amplitudy do grafu
  • možnost změny označení délkové jednotky
  • možnost nastavení režimu "vždy od t = 0s"
  • rozšíření zobrazovaných teoretických informací, jejich lepší grafická úprava a pohodlnější ovládání

Upozornění: Než začnete s programem pracovat, přečtěte si, jak nastavit svůj MS Excel!

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

harmonický oscilátor

icon xls Harmonický oscilátor

icon xls 2016 Harmonický oscilátor

icon pdf Návod na ovládání programu


Kmitání a vlnění [J. Kocourek]

10 interaktivních aplikací MS Excel simulujících vznik a průběh kmitání harmonického oscilátoru, skládání kmitů (včetně grafického zobrazení), dále vznik a šíření postupného vlnění příčného a podélného, skládání vlnění, odraz na volném a pevném konci, vznik stojatého vlnění, stojaté vlnění struny. Vše v reálném čase! Možnost krokování a prohlížení jednotlivých fází příslušných pohybů. Veškeré parametry jsou volitelné, intuitivní ovládání, podrobný manuál. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, pro gymnázium a ostatní střední školy.

Upozornění: Než začnete s aplikacemi pracovat, přečtěte si, jak nastavit svůj MS Excel!

Stažení souborů

Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubory:

icon pdf Návod na ovládání všech sešitů modulu Kmitání a vlnění [253 KiB]Vlny [J. Šmahel]

Program zobrazuje sčítání dvou vln v nejrůznějších situacích. Umí zobrazovat součet vln, které jsou v pohybu proti sobě i rovnoběžně, umí u každé vlny měnit základní parametry apod. Je vhodný pro výuku interference, vzniku rázů, stojatého vlnění apod.

Vlny

icon exe Vlny [422 KiB]

icon pdf Návod na ovládání všech programů od J. Šmahela [1,55 MiB]