Fyzika | Speciální teorie relativity [A. Cahová]

3 výkladové prezentace MS PowerPoint shrnující základní východiska a důsledky speciální teorie relativity. Doplněno fotografiemi a animacemi. 1. díl: Historické souvislosti, prostor a čas v klasické mechanice, Lorentzovy transformace, 2. díl: Důsledky základních postulátů STR, 3. díl: Relativistická dynamika, Hmotnost a energie