Matematika | Stereometrie

Platónská tělesa [J. Kocourek]

Názorná prezentace popisující tvar a vlastnosti všech platónských těles (pravidelných mnohostěnů) včetně intuitivního “důkazu“, že platónských těles je právě pět. V prezentaci jsou použity animace pro lepší prostorový dojem.

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Platónská tělesa

icon ppt Platónská tělesa [3,61 MiB]


Stereometrie [J. Kocourek]

Elektronická učebnice stereometrie - nová doplněná verze 2.5

Výkladové prezentace na téma „Polohové a metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru“ a sada devadesáti řešených úloh k těmto tématům. Doplněno o stručné komentáře a odkazy, efekty a animace pro zvýšení srozumitelnosti. Vhodné pro výklad, procvičování i samostudim. Každá úloha odpovídá zadání některého příkladu z učebnice „Pomykalová: Matematika pro gymnázia – stereometrie“ nakladatelství Prometheus. Název každého souboru je zároveň číslem příslušného příkladu.

Návod na instalaci

Stáhněte si soubor „stereometrie25.zip“ do libovolného vašeho adresáře. Po stažení na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Extrahovat vše“. Necháte-li nastavení beze změn a pokračujete-li podle průvodce, měl by se ve vašem adresáři objevit podadresář „stereometrie25“ a v něm soubor „stereometrie.pps“, soubor „STREOMETRIE_25_man.pdf“ a podadresáře „primky a roviny“, „ulohy1“ a „ulohy2“. Přečtěte si návod na ovládání (soubor „STREOMETRIE_25_man.pdf“) a spusťte soubor „stereometrie.pps“. Dále pokračujte podle návodu, odkazů v textu a pomocí ovládacích tlačítek.

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Polohové a metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru

icon zip Polohové a metrické vlastnosti přímek a rovin v prostoru [2,27 MiB]


Tělesa 3D [J. Kocourek]

Ukázková prezentace MS PowerPoint předvádějící zobrazování prostorových objektů metodou tzv. anaglyfů - dvou barevných rovinných obrazů, jejichž složením pomocí speciálních 3D-brýlí vzniká prostorový dojem. Tělesa jakoby vystoupí z monitoru a „vznášejí se“ před ním. Soubor stáhněte na svůj počítač a spusťte. Ovládá se běžným způsobem. Při prvním spuštění věnujte prosím pozornost pokynům pro prohlížení obrázků a nastavení monitoru, které jsou přímo v úvodu prezentace!

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Tělesa 3D

icon ppt Tělesa 3D [2,36 MiB]