Chemie

Analytická chemie [S. Florian]

kationty
icon xls kationty-analyticke-tridy-reakce.xls [119 KiB] (potvrďte Jen pro čtení)

anionty
anionty2
icon xls anionty-analyticke-tridy-reakce.xls [62 KiB] (potvrďte Jen pro čtení)

Florian

Tyto stránky neobsahují makra, soubory Excelu jsou spustitelné v každé verzi minimálně od Office 97. Při spuštění v MS Internet Exploreru může požadovat poněkud zmatečně potvrzení Jen pro čtení.

Zpracoval Mgr. Stanislav Florian, FlorianStanislav@seznam.cz

Stanovení kyselosti mouky

mouka

je to množství 0,1 mol/l NaOH spotřebovaného na neutralizaci kyselých složek mouky - počítá se na 10 g sušiny

Postup:

  • 10 g mouky (polohrubé pšeničné) odvážíme na odvážkách do kádinky, mícháme se 20 ml H20 a 80 ml dolijeme na 100 ml H20.
  • 10 minut mícháme a má se nechat 30 min necháme odstát (což lze při orientační práci vynechat)
  • Pak přidáme 5 kapek fenolftaleinu a titrujeme roztokem NaOH 0,1 mol/litr do růžového zbarvení trvalého 1 min. Je třeba mít bílou podložku pod kádinkou (stačí papír)
  • Spotřeba roztoku NaOH bývá 2-3 ml 0,1mol/l roztoku (pro příklad zvolím 2,6 ml). Největší chyby se dopouštíme při odhadu změny barvy na růžovou, což je podstatně ovlivněno mícháním a dobou ponechání mouky ve vodě. Druhý den se dá dotitrovat dalších několik desetin mililitrů roztoku hydroxidu, za týden i několik ml roztoku hydroxidu, což nakonec dobře ukazuje, jak uvařené polévky a omáčky kysnou v závislosti na čase a teplotě. Takže starosti se zjištěním faktoru roztoku NaOH pomocí kyseliny šťavelové ( p.a) si asi nebudeme dělat.

Kyselost vyjádříme na 10 g sušiny. Určit sušinu během souběžné práce. Pokud tato možnost není, sdělíme že obvyklá vlhkost mouky (v místnosti s radiátorem a žáky v činnosti) je kolem 8 %. Takže do výpočtu místo 10 g mouky dáme 9,2 g sušiny. Pro náš případ bude :

kyselost mouky = 2,6* 10/9,2 = 2,83° .

Mouka žitná pro výrobu chleba má podstatně větší kyselost, větší kyselost mívá i mouka hladká (má větší povrch pro oxidaci)

Stanovení kyselosti chleba

chléb

Pomůcky:

  • střídky chleba (1,5 cm od okraje) celkem 10 g
  • 100 ml destilované vody
  • roztok fenoltaleinu

Postup: 10 g střídky rozdrobit do kádinky, přidáme 100 ml destilované vody. Zamícháme (má se nechat necháme 15 minut stát). Pak přidám 5 kapek fenolftaleinu. Titrujeme Na OH 0,1 mol/l do růžové barvy trvalé 1 minutu.

Tato zkouška se dělá jen u čerstvého chleba.

Spotřeba se vynásobí 10, má se přepočítat na sušinu. U čerstvého chleba bývá spotřeba kolem 7 ml = 70°. Normě vyhovuje do 120° na 100 g chleba.

Pozn.: sušinu nelze zaměňovat s množstvím mouky spotřebované při výrobě chleba, která zůstává vázána ve rozloženém škrobu na dextriny. Ze 100 kg mouky se vyrobí asi 135 kg chleba.

Stanovení kyselosti mléka - podle Soxhlett-Henkela

mléko2

Kyselost mléka je spotřeba 0,25 mol/litr NaOH, které spotřebujeme při titraci 50 ml mléka na fenolftalein do trvale růžového zbarvení. Výsledek se přepočítá na 100 ml, to je vynásobí se dvěma. Druhých 50 ml se nechává jako kontrolní vzorek silně zchlazené.

Postup: 50 ml mléka + 2 ml roztoku fenolftaleinu, míchat kroužením. Titruje se do slabě růžové barvy trvalé 1 minutu.

Obvyklá spotřeba kolem 3 ml, tedy kolem 6° SH. Normě spotřebního mléka vyhovuje do 8° SH, na výrobu sýrů až do 9-10° SH.