Fyzika | Mechanika

Pohyb v homogenním gravitačním poli (vrhy) [J. Kocourek]

vrhy

Interaktivní aplikace MS Excel simulující pohyby těles (hmotných bodů) v homogenním gravitačním poli. Zobrazuje okamžitou polohu bodu, vykresluje jeho trajektorii, zobrazuje okamžité hodnoty vektoru rychlosti. Umožňuje zadávání vstupních parametrů (počáteční výšky, velikosti a elevačního úhlu rychlosti, velikost tíhového zrychlení, atd.) a jejich spojitou změnu pomocí posuvníků. Simulaci je možno sledovt buď v reálném čase nebo zpomaleně, případně vytvářet statické obrázky v libovolném okamžiku pohybu. Volitelně je možno skrývat různé součásti obrázků.

Program neobsahuje teoretické informace, neboť ty jsou obsaženy v prezentaci "Pohyb v gravitačním poli" (níže na této stránce).

Je zpracován podrobný manuál k programu. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro gymnázium a další střední školy.

Základní možnosti programu:

 • simulace volného pádu
 • simulace vrhu svislého vzhůru
 • simulace vodorovného vrhu
 • simulace šikmého vrhu
 • kontrola výsledků úloh, pomoc při vytváření vlastních úloh na pohyb v homogenním poli
 • možnost srovnámí pohybu na Zemi s jinými hodnotami tíhového zrychlení (např. Měsíc)

 • Upozornění: Než začnete s programem pracovat, přečtěte si, jak nastavit svůj MS Excel!

  Stažení souboru

  Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

  Podmínky použití software E-učitel ve výuce


  Stáhnout soubor:

  vrhy

  icon xls Pohyb v homogenním gravitačním poli (vrhy) [170 KiB]

  icon pdf Návod na ovládání programu [558 KiB]  Mechanika [J. Kocourek]

  Soubor dvanácti výkladových prezentací pro vyšší stupeň gymnázia a střední školy. Texty, obrázky, schemata, vzorce, animace, odkazy, videa. Prezentace pokrývají téměř veškerou látku z mechaniky probíranou na středních školách. Vhodné jako podpůrné prezentace pro výklad učiva, nebo k samostudiu žáků.

  Stažení souborů

  Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

  Podmínky použití software E-učitel ve výuce


  Stáhnout soubory:


  Zrychlený pohyb [J. Šmahel]

  Grafická pomůcka pro odvození vztahu pro rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou i nenulovou počáteční rychlostí.

  Zrychlený pohyb

  icon exe Zrychlený pohyb [406 KiB]

  icon pdf Návod na ovládání všech programů od J. Šmahela [1,55 MiB]