Matematika | Planimetrie

Univerzální geometrie - Planimetrie, verze 1.63 [J. Kocourek]

Ukázka

Univerzální geometrie je zobrazovací program pro výuku i studium geometrie na základní a střední škole pro učitele a žáky. Je to komplexní aplikace naprogramovaná v prostředí MS Excel XP s využitím jazyka Visual Basic for Applications. Umožňuje jednoduše, rychle a s dostatečnou přesností zobrazovat veškeré geometrické situace, s nimiž se učitel a žák mohou setkat při výuce geometrie na základní i střední škole. Pokrývá učivo od 2. stupně ZŠ přes osmileté i čtyřleté gymnázium až po maturitu na libovolné střední škole.

K programu je zpracován podrobný manuál ve formátu “pdf“ a interaktivní prezentac detailně popisující soubory obsažené v knihovně projektů, která je součástí instalace programu.

Ukázky výstupů z programu “Univerzální geometrie - Planimetrie“ (Klepnutím na obrázek jej zvětšíte):

Ukázka Ukázka Ukázka

Ukázka Ukázka Ukázka

Návod na stažení a instalaci

Klepnutím na příslušný odkaz si stáhněte instalační soubor s názvem “Univ_geom163.zip“ do libovolného adresáře na Vašem počítači (např. Dokumenty). Po stažení na ni klepněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte “Extrahovat vše...“. Dále jen pokračujte podle průvodce extrahováním. Necháte-li všechny parametry beze změny, vytvoří se ve vašem adresáři potřebné soubory a složky. Názvy souborů ani podsložek neměňte! Mohla by se tím poškodit funkčnost programu. Ve vytvořené složce “Univ_geom163“ naleznete soubor “UG_manual163.pdf“. To je podrobný návod k použití programu. Otevřete ho, prostudujte a dále postupujte podle pokynů v tomto manuálu.

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Univerzální geometrie - Planimetrie

icon zip Univerzální geometrie - Planimetrie [6,0 MiB]



Návod na prohlížení a stažení manuálu a knihovny projektů

Manuál k programu a knihovnu projektů si můžete stáhnout samostatně nebo si je prohlížet přímo ve svém internetovém prohlížeči.

Klepněte na příslušný text a zvolte “Otevřít“ nebo “Uložit“. Tím otevřete (resp. stáhnete) buď manuál ve formátu “pdf“, nebo interaktivní prezentaci podrobně popisující soubory obsažené v knihovně projektů programu Univerzální geometrie - Planumetrie. Pokud si stáhnete kompletní program Univerzální geometrie - Planimetrie, budou oba soubory součástí instalace a můžete je proto spouštět přímo z disku vašeho počítače.

Manuál 1.63   Knihovna

icon pdf Manuál k programu "Planimetrie", verze 1.63 [627 KiB]

icon ppt Knihovna projektů Univerzální geometrie [4,1 MiB]




Základní pojmy z planimetrie [J. Kocourek]

Provázané výkladové prezentace pro ZŠ a SŠ. Je možno je využít přímo ve výuce nebo pro samostudium. Objasňují základní planimetrické pojmy, seznamují s definicemi a vlastnostmi základních objektů: Bod, přímka, polorovina, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, kružnice atd. Snadné intuitivní ovládání, animace pro lepší pochopeni a oživení výkladu.

Návod na instalaci

Stáhněte si soubor „Zakl_planimetrie.zip“ do libovolného vašeho adresáře. Po stažení na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Extrahovat vše...“. Necháte-li nastavení beze změn a pokračujete-li podle průvodce, měl by se ve vašem adresáři objevit podadresář „Zakl_planimetrie“ a v něm soubor „Planimetrie.pps“ a další prezentace. Spusťte (poklepáním myší) soubor „Planimetrie.pps“ a dále pokračujte běžným způsobem nebo podle odkazů v textu.

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Shodná zobrazeni v rovině

icon zip Základní pojmy z planimetrie [332 KiB]


Shodná zobrazení v rovině [J. Kocourek]

Provázané výkladové prezentace z planimetrie na téma „Shodná zobrazení v rovině“. Přímá a nepřímá shodnost, osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení. Samodružné body a přímky, základní vlastnosti, příklady. Animace pro lepší pochopeni a oživení výkladu.

Návod na instalaci

Stáhněte si soubor „shod_zobrazeni.zip“ do libovolného vašeho adresáře. Po stažení na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Extrahovat vše...“. Necháte-li nastavení beze změn a pokračujete-li podle průvodce, měl by se ve vašem adresáři objevit podadresář „shod_zobrazeni“ a v něm soubor „shodná zobrazení v rovině.pps“ a další prezentace. Spusťte (poklepáním myší) soubor „shodná zobrazení v rovině.pps“ a dále pokračujte běžným způsobem nebo podle odkazů v textu.

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Shodná zobrazeni v rovině

icon zip Shodná zobrazeni v rovině [118 KiB]


Trigonometrie [J. Kocourek]

Výkladová prezentace. Odvození sinové a kosinové věty; další trigonometrické věty.

Stažení souboru

Soubor lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jeho použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než program použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubor:

Trigonometrie

icon zip Trigonometrie [257 KiB]