Matematika | Finanční matematika

Řešené úlohy z finanční matematiky [A. Cahová]

Sbírka příkladů z finanční matematiky podle Sbírky pro SŠ a SOU, 2. část, 4. přepracované vydání, kapitola 6. Úlohy jsou vyřešeny jednak matematicky pomocí posloupností a jednak tabulkovým procesorem Excel užitím jeho finančních funkcí. Lze snadno otevřít i v Open Office Calc.

icon xls Řešené úlohy z finanční matematiky [314 KiB]