Autoři a spolupracovníci projektu

RNDr. Jiří Kocourek

Jiří Kocourek

Zkušený středoškolský učitel matematiky a fyziky. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty UK začínal v roce 1983 na tehdejším Gymnáziu Wilhelma Piecka (později Korunní) ve speciálních matematických třídách. Po roce 1989 působil nejprve ve funkci zástupce ředitelky gymnázia Korunní, poté jako ředitel a zřizovatel soukromého gymnázia Orbis pictus. V době tvorby nových školských dokumentů pracoval v několika poradních sborech při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, byl předsedou Pedagogické unie ČR.

Po několikaletém působení mimo školství se v roce 2003 vrátil jako učitel na gymnázium v Čelákovicích. V období od února 2008 do srpna 2009 pobýval v zahraničí (Skotsko). Od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2012 vyučoval na Gymnáziu J. S. Machara v Brandýse nad Labem. Od 1. 9. 2012 se věnuje provozu webu E-učitel a tvorbě nových výukových programů jako soukromý podnikatel.

Je autorem většiny aplikací “E-učitel“ z matematiky, fyziky a astronomie.

Mgr. Stanislav Florian

Stanislav Florian

Autor modulu „Analytická chemie“.

Mgr. Alena Cahová

Alena Cahová

Středoškolská učitelka matematiky a fyziky, absolventka tehdejší Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova). Začínala na ZŠ v Rudíkově, od r. 1988 vyučuje na dnešní SPŠ Třebíč v tří - i čtyřletých učebních oborech, v maturitních oborech technického zaměření i na technickém lyceu. V posledních letech kromě MAT a FYZ učí i základy informačních a komunikačních technologií. V rámci SIPVZ byla lektorkou modulu ICT ve výuce fyziky a je spoluautorkou projektu SIPVZ 2005 a 2006 Elektronická sbírka příkladů na využití počítače ve fyzice.

Mgr. Jan Vejmola

Středoškolský učitel matematiky a informatiky - Gymnázium Vyškov. Webmaster těchto stránek.

Mgr. Ivana Kuntová

Ivana Kuntová

Učitelka na ZŠ a Gymnáziu Jiřího Gutha – Jarkovského (www.truhla.cz), aprobace M, F

Mgr. Jaroslav Šmahel

Jaroslav Šmahel

Středoškolský učitel aprobace M, F působící na Střední odborné škole pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov.