Fyzika | Optika

Geometrická optika [J. Kocourek]

duté zrcadlo

Významně doplněná a vylepšená verze 2.0 !

Pět interaktivních aplikací MS Excel pokrývajících všechny možnosti zobrazování tenkou spojkou a rozptylkou a rovinným, dutým i vypuklým zrcadlem. Veškeré parametry jsou volitelné, intuitivní ovládání, okamžité kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení parametrů obrazu, podrobný manuál. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro gymnázium a další střední školy.

Změny oproti původní verzi 1.0:

  • zrychlené a jednodušší ovládání pomocí posuvníků
  • obvyklejší zobrazení předmětu a obrazu (ve tvaru šipky)
  • možnost zobrazení až tří význačných paprsků
  • možnost zobrazení a skrývání paprsků, obrazu a vypočtených hodnot
  • možnost zobrazit základní vztahy mezi veličinami a znaménkovou konvenci

Upozornění: Než začnete s aplikacemi pracovat, přečtěte si, jak nastavit svůj MS Excel!

Stažení souborů

Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubory:

icon pdf Návod na ovládání všech sešitů modulu Optika [153 KiB]


Základní pojmy z optiky [J. Kocourek]

Tři výkladové prezentace MS PowerPoint objasňující základní pojmy, vztahy a zákony vlnové a paprskové optiky. Prezentace jsou doplněné o schemata, obrázky a příklady praktického využití jednotlivých jevů. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro gymnázium a další střední školy jako doplňující učební text nebo obrazová pomůcka pro výklad učitele.

Stažení souborů

Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubory:


Optické přístroje [J. Kocourek]

Tři výkladové prezentace MS PowerPoint vysvětlující princip základních optických přístrojů - lupy, mikroskopu a dalekohledů. Obrázky a schémata jsou vytvářeny postupně, vždy s krátkým komentářem. Vhodné pro 2. stupeň ZŠ i pro gymnázium a další střední školy jako doplňující učební text nebo obrazová pomůcka pro výklad učitele.

Stažení souborů

Soubory lze stáhnout zdarma pro osobní potřebu na jeden počítač. Jakékoli jejich použití pro výuku je však možné až po zakoupení licence příslušnou školou. Ujistěte se prosím, že Vaše škola je vlastníkem licence, dříve než programy použijete pro výklad, procvičování, získávání informací, tvorbu vlastních prezentací atd.

Podmínky použití software E-učitel ve výuce


Stáhnout soubory:


Zobrazení čočkou [J. Šmahel]

Interaktivní program pro demonstraci geometrické konstrukce tří význačných paprsků na spojné a rozptylné čočce.

Zobrazení čočkou

icon exe Zobrazení čočkou [420 KiB]

icon pdf Návod na ovládání všech programů od J. Šmahela [1,55 MiB]