Autoři a spolupracovníci projektu

Mgr. Stanislav Florian

Stanislav Florian

Autor modulu „Analytická chemie“.

Mgr. Alena Cahová

Alena Cahová

Středoškolská učitelka matematiky a fyziky, absolventka tehdejší Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova). Začínala na ZŠ v Rudíkově, od r. 1988 vyučuje na dnešní SPŠ Třebíč v tří - i čtyřletých učebních oborech, v maturitních oborech technického zaměření i na technickém lyceu. V posledních letech kromě MAT a FYZ učí i základy informačních a komunikačních technologií. V rámci SIPVZ byla lektorkou modulu ICT ve výuce fyziky a je spoluautorkou projektu SIPVZ 2005 a 2006 Elektronická sbírka příkladů na využití počítače ve fyzice.

Mgr. Ivana Kuntová

Ivana Kuntová

Učitelka na ZŠ a Gymnáziu Jiřího Gutha – Jarkovského (www.truhla.cz), aprobace M, F

Mgr. Jaroslav Šmahel

Jaroslav Šmahel

Středoškolský učitel aprobace M, F působící na Střední odborné škole pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas Litvínov.